GPS заснемане, ГИС моделиране и ГЕО бази данни

Национална почвена служба

GPS заснемане, ГИС моделиране и ГЕО бази данни


Отговорното и успешно управление на заобикалящата на среда е основен инструмент за възстановяване, поддържане и опазване на естествената околна среда.

Управлението на околната среда в своята същност е начинание свързано с извършването на проучвания и конкретни специализирани дейности върху територии от няколко квадратни метра до прилагането на глобални политики в обхвата на цели области, провинции, държави и дори континенти.

С две думи, управлението на заобикалящите ни процеси е задача, която в голяма степен е пространствено и географски обвързана с точното местоположение и физическите характеристики на процесите или обектите.

Националната Почвена Служба Ви предлага съвременен и иновативен подход за ГИС картографиране и моделиране на пространствени данни. Ние извършваме прецизно GPS заснемане и картографиране на проучваните от нас обекти, земеделски земи или ферми. С помощта на нашите експерти, ние ще Ви помогнем да мигрирате достатъчно бързо и прецизно вашите различни по вид и формат данни в дигитални ГЕО бази данни с нужните атрибути.

Какво още?


Резултатите от предлаганите пространствени анализи са с висока степен на съвместимост с повечето GPS и GIS платформи, използвани от гражданите или бизнеса.

Обхвата на приложение на нашите услуги покрива почти всички сфери на предпроектните и проектни теренни проучвания, промишленото производство, селското стопанство, образованието, науката, туризма и др.


Изтегли документи