Документи за изтегляне

Заявление за извършване на Предварителна оценка за пригодност на земи за отглеждане на земеделски култури в това число на трайни насаждения и качествени лозя.

 

Заявление за извършване на консултация при осъществяване на промяна предназначението на земеделски земи.

 

Заявление за изготвяне на Препоръки за торене

 

Нагледно Ръководство за взимане на почвени проби

 

Постер 1 - БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЕС

Постер 2 - БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЕС

 

Разпространение на "peat-topped soils" в Европа

 

Локализация на победителите в класацията на DiVino Taste 2017 - Top 10 за 2016

 

Сборна Документация по проект ЛУКАС/ЛУКАС

LUCAS_BULGARIA_SURVEY

Ръководство за работа по проект ЛУКАС/LUCAS

Класификация на Земното Покритие и Земеползването по проект ЛУКАС/LUCAS

Полеви Формуляр за попълване на терен по проект ЛУКАС/LUCAS

Полева карта за локализация на проучваните точки по проект ЛУКАС/LUCAS