Uncategorized

26/02/2019

Отбелязваме 350 години от откриването на Фосфора

Открит преди 350 години, фосфорът е един от 17-те периодични елементи, които са от съществено значение за растителния живот. Това е ключът както за растителното, така […]
27/02/2019

5 причини, поради които торовете са от ключово значение за земеделието и всички нас

Тъй като една трета от сушата на земята е заета от земи ползвани за селско стопанство, то е от решаващо значение както фермерите, които изкарват прехраната […]
07/03/2019

Важното значение на вземането на почвени проби от полето

Повечето изследвания днес подкрепят вземането на проби от почвата и тестването като най-добра практика за управление на стопанството. Земеделските производители трябва да се възползват от възможността […]
13/03/2019

Добрата програма за взимане па почвени проби гарантира точните препоръки и здрав добив

Правилното хранене е от съществено значение за добрия растеж и производство на земеделските култури. Използването на почвени анализи помага да се определи моментното състояние на наличните […]
21/03/2019

Текстура на почвата в лозарски район Харманли

Местното качество на виното е силно свързано с местността и лозята. Различните климатични условия, изложения, наклони и типове почви притежават уникални характеристики, които оказват влияние върху […]
27/03/2019

Новата ОСП 2021-27 – основни и специфични цели на ЕС и страните членки.

В контекста на намаляващия общ бюджет на ОСП, увеличаващите се зелени мерки, допринасящи в по-голяма степен за изпълнението на общите ключови цели на ЕС в областта […]
11/04/2019

Почвена киселинност в лозарски район Харманли /поредица статии и карти/

Лозата може да расте практически навсякъде – в равнините, в планинските и хълмисти райони, дори и в градовете по терасите  и балконите. Но в този случай […]