Развитието на селските райони остава предизвикателство за всички.

rural urban development

 

От къде идва храната? Ще можем ли да отговорим на нарастващото търсене на храна имайки предвид разпределението на населението в България? Нужен ли е баланс в разпределението на населението между градските и селски райони?

  • Според ФАО: Градското търсене на повече сурови и преработени храни може да бъде използвано, за да се създадат нови възможности за поминък на земеделските стопани и агробизнеса в селския и градския спектър, да се увеличат малките производства и приходите на земеделските стопанства, както и да се създаде заетост извън района на стопанството.

    rural urban population bulgaria

    Все повече са налага схващането че селските райони ще трябва да предоставят благоприятна среда за местен поминък и същевременно да се превърнат в основен производител на храна. Неблагоприятната статистика у нас показва точно обратното!

    • Има ли условия за смяна на "цветовете"?

      Всичко ще зависи от начина, по който ще бъдат разработени и адресирани националните селскостопански "мярки" в рамката на новата ОСП след 2020 г.! Макар и дебатът за новата ОСП да е в ход не от днес- развитието на селските райони остава приоритет за всички страни членки.