Блог

Ако сте планирали добре каква ще бъде следващата култура на ожънатите вече площи, е време да помислите за взимането на почвени проби. Сега е моментът в който най-точно ще получите информация за останалите хранителни елементи в почвата. След като знаете […]

# Определяне на хомогенни теренни участъци Ние определяме тези участъци на базата на установените почвени различия, почвените характеристики – дълбочина, дренираност, пропускливост, механичен състав, дълбочина и локалните характеристики на средата […]

Процеса по определяне на точните нива на торовите норми трябва да започне най-напред с прецизно и максимално представително взимане на почвени проби за почвен анализ. От това къде, как и по кое време ще бъдат взети почвените проби ще зависи и точността […]

Представената в предходната статия крива отразява как вложените торове влияят върху нивата на добивите. Но, в действителност не само пълното прилагане на торовия комплекс (N,P,K) има въздействие върху добивите, но също така от значение са и индивидуалните […]

Както стана ясно от предходната статия, почвените проучвания, почвените анализи и предлаганото от нас агрохимично обслужване са основни средства за установяване на моментния статус на хранителния запас в почвата и предлагането на точни и прецизни препоръки […]

Правилното почвено хранене е от съществено значение за добрия растеж на земеделските култури. Използването на почвени анализи и почвени проучвания помага за определяне на статуса на хранителните вещества в почвата, необходими за разработване на коректни […]

След приключване на жътвената кампания е времето да бъдат направени почвените проучвания, почвените анализи и да бъде оценена коректно моментната запасеност на почвата с хранителни елементи. Периода след жътва е особено подходящ за извършване на почвени […]