Блог

Ако сте планирали добре каква ще бъде следващата култура на ожънатите вече площи, е време да помислите за взимането на почвени проби. Сега е моментът в който най-точно ще получите информация за останалите хранителни елементи в почвата. След като знаете […]

Земеделските култури се нуждаят най-много от основните хранителни вещества за оптимален растеж, развитие, добив и качество. Азот (N), фосфор (P), калий (K), сяра (S) и цинк (Zn) са едни от най-съществено значимите за растението хранителни вещества. Прилагането […]

След всяка глътка вино от единична бутилка или при дегустация на по-широка листа от вина, възниква неизбежния въпрос за мястото където е отгледано гроздето, а виното е формирало своят характер. Иначе казано – Тероара (Terroir)! Няма точен и еднозначен […]

Както стана ясно от предходната статия, почвените проучвания, почвените анализи и предлаганото от нас агрохимично обслужване са основни средства за установяване на моментния статус на хранителния запас в почвата и предлагането на точни и прецизни препоръки […]

Правилното почвено хранене е от съществено значение за добрия растеж на земеделските култури. Използването на почвени анализи и почвени проучвания помага за определяне на статуса на хранителните вещества в почвата, необходими за разработване на коректни […]