Блог

Процеса по определяне на точните нива на торовите норми трябва да започне най-напред с прецизно и максимално представително взимане на почвени проби за почвен анализ. От това къде, как и по кое време ще бъдат взети почвените проби ще зависи и точността […]

След приключване на жътвената кампания е времето да бъдат направени почвените проучвания, почвените анализи и да бъде оценена коректно моментната запасеност на почвата с хранителни елементи. Периода след жътва е особено подходящ за извършване на почвени […]