Блог

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. Целта на LUCAS е да се събере актуална информация за типа на Земното покритие и Земеползването чрез провеждането на реални полеви наблюдения […]

  От къде идва храната? Ще можем ли да отговорим на нарастващото търсене на храна имайки предвид разпределението на населението в България? Нужен ли е баланс в разпределението на населението между градските и селски райони? Според ФАО: Градското […]

1. Почвата е жива система; 2. Един грам почва съдържа милиони организми, включително земни червеи, нематоди, акари, насекоми, гъби, бактерии и актиномицети; 3. Почвата е предизвикателство за изследване: Само около 1% от почвените микроорганизми са идентифицирани; 4. […]

Нека да помислим в каква среда растенията се хранят и развиват кореновата си система и в каква среда прилагате вашите торове - Да, предимно в почвата.Тогава, различните почви притежаващи различни почвени характеристики, ще предлагат различна среда за […]

Почвите съдържат най-големия запас от органичен въглерод (C) в сухоземните екосистеми (2500 Pg Въглерод в 2 метровия почвен пласт), което е около два пъти повече, от количеството на Въглерода, което се съдържа в атмосферата. Ето защо и най-малките промени […]

Управление на риска, Социален аспект на ОСП, Модернизация, Опростяване, Климатични промени "... - Няма как да избягаме от Климатичните промени ..." (Според Алън Матюс/ Alan Matthews) - формата на настоящите зелени плащания се оказа не дотам ефективен, […]

Пет причини фермерите да тестват почвата си. Знаете ли, че до 60% от добивите на култури зависи от естественотно плодородие на почвата? Почвата е единствения незаменим ресурс за земеделците, който трябва да бъде управляван с особено внимание. Това може […]

При преведено наскоро почвено проучване в района на с. Ружинци - област Видин, площите със соя заемат значителен дял от територията на землището. В района на базата на почвени проучвания и почвени проби са установени предимно почвени различия от типа […]

  Съвместен проект между Националната Почвена Служба, Норвежкия Институт по Екология и Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания - за оценка на здравословния статус на почвите под Лозови насаждения е към своя край.Вярвайки, че почвата […]

Първи дебат за основните насоки през следващия програмен период в областта на земеделието бе проведен в град Пловдив в средата на месец Май. (http://bcap.bg/#about) Представени бяха позициите на основните съпредседателстващи страни членки (настоящата […]