Явор Йорданов

16/02/2021

Нов ресурс в ОСП предвижда подпомагане при създаване на нови плодови насаждения.

За първи път в новата Обща селскостопанска политика  се предвижда обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им плододаване. Целта е  да се подкрепят […]
06/02/2020

Прецизно Земеделие, Дигитално Земеделие и Интелигентно Земеделие – по какво всъщност се различават те?

От дронове до сателитни снимки и сензорни технологии, селското стопанство се променя по забележителен начин. Технологичните иновации прекрояват начина, по който се прави земеделие. Модернизацията на […]
03/10/2019

Прецизното Земеделие е силно зависимо от Прецизното взимане на Почвените Проби.

Всички системи за прецизно земеделие /Сателитно наблюдение, GPS устройства, автоматизирани машини и т.н./ показват само видимата надземна част на културите и донякъде оценяват тяхното моментно състояние. […]
22/07/2019

Почвата е капитал. Нека го управляваме правилно!

Здравата почва е най-важният двигател за увеличаване на производителността на земеделските стопанства и защита на рентабилността. Живите почви и функциониращите екосистеми работят за задържане на вода […]
16/07/2019

Почвени анализи при органичното производство.

Органичното производство бележи непрекъснат ръст през последните десетилетия в световен мащаб. През 2017 година на световния агро пазар са продадени био продукти за 97 милиарда долара. […]
11/04/2019

Почвена киселинност в лозарски район Харманли /поредица статии и карти/

Лозата може да расте практически навсякъде – в равнините, в планинските и хълмисти райони, дори и в градовете по терасите  и балконите. Но в този случай […]
27/03/2019

Новата ОСП 2021-27 – основни и специфични цели на ЕС и страните членки.

В контекста на намаляващия общ бюджет на ОСП, увеличаващите се зелени мерки, допринасящи в по-голяма степен за изпълнението на общите ключови цели на ЕС в областта […]
21/03/2019

Текстура на почвата в лозарски район Харманли

Местното качество на виното е силно свързано с местността и лозята. Различните климатични условия, изложения, наклони и типове почви притежават уникални характеристики, които оказват влияние върху […]