aneliya

27/02/2018
Полево проучване ЛУКАС 2018

Полево проучване ЛУКАС 2018

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската Комисия (Евростат) и се изпълнява от Националната Почвена Служба на територията на България. За територията на България, през 2015 година такова проучване ще се проведе за трети път, като се предвижда да се посетят и наблюдават 6642 точки разположени в правилна географска мрежа 2х2 км.
26/09/2017

Акцентите в проведения втори дебат – Българският избор – CAP2020

Почвите съдържат най-големия запас от органичен въглерод (C) в сухоземните екосистеми (2500 Pg Въглерод в 2 метровия почвен пласт), което е около два пъти повече, от количеството на Въглерода, което се съдържа в атмосферата. Ето защо и най-малките промени в запасите на Въглерод в почвата могат значително да повлияят на концентрацията на въглероден двуокис (CO2) в атмосферата.
26/06/2017

Пет причини фермерите да тестват почвата си

Почвите съдържат най-големия запас от органичен въглерод (C) в сухоземните екосистеми (2500 Pg Въглерод в 2 метровия почвен пласт), което е около два пъти повече, от количеството на Въглерода, което се съдържа в атмосферата. Ето защо и най-малките промени в запасите на Въглерод в почвата могат значително да повлияят на концентрацията на въглероден двуокис (CO2) в атмосферата.
18/09/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 4

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската Комисия (Евростат) и се изпълнява от Националната Почвена Служба на територията на България. За територията на България, през 2015 година такова проучване ще се проведе за трети път, като се предвижда да се посетят и наблюдават 6642 точки разположени в правилна географска мрежа 2х2 км.
03/09/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 3

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската Комисия (Евростат) и се изпълнява от Националната Почвена Служба на територията на България. За територията на България, през 2015 година такова проучване ще се проведе за трети път, като се предвижда да се посетят и наблюдават 6642 точки разположени в правилна географска мрежа 2х2 км.
08/08/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 2

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската Комисия (Евростат) и се изпълнява от Националната Почвена Служба на територията на България. За територията на България, през 2015 година такова проучване ще се проведе за трети път, като се предвижда да се посетят и наблюдават 6642 точки разположени в правилна географска мрежа 2х2 км.
29/07/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 1

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската Комисия (Евростат) и се изпълнява от Националната Почвена Служба на територията на България. За територията на България, през 2015 година такова проучване ще се проведе за трети път, като се предвижда да се посетят и наблюдават 6642 точки разположени в правилна географска мрежа 2х2 км.
19/07/2013
Полево проучване ЛУКАС 2018

Време е да планираме добивите за следващата земеделска 2014 година

Проучването LUCAS представлява Рамковото статистическо изследване на типа на Земното покритие и Земеползването. LUCAS се координира от Статистическия офис на Европейската Комисия (Евростат) и се изпълнява от Националната Почвена Служба на територията на България. За територията на България, през 2015 година такова проучване ще се проведе за трети път, като се предвижда да се посетят и наблюдават 6642 точки разположени в правилна географска мрежа 2х2 км.