За нас

За нас

Ние от Националната Почвена Служба сме екип от експерти със задълбочени практически и приложни познания в областта на земеделието и почвеното проучване, почвеното картиране и предоставянето на обосновани и точни препоръки за правилното стопанисване на земите, успешното торене и получаването на високи добиви с добро качество.

Нашата висока репутация е основана на изграждането на дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти и се фокусира върху предоставянето на услуги в областта на селското стопанство които прибавят добавена стойност във всичко, което правим.

Заедно с нашите клиенти, ние предоставяме възможности за прилагане на нови идеи за устойчиво управление на стопанството и инвестициите в селските райони.

Просто казано, ние предоставяме на нашите клиенти услуги които генерират осезаем и измерим ефект.