Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 2

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 1
29/07/2013
Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 3
03/09/2013

Хранителен статус на почвата и точност на препоръките за торене – Част 2

Както стана ясно от предходната статия, почвените проучвания, почвените анализи и предлаганото от нас агрохимично обслужване са основни средства за установяване на моментния статус на хранителния запас в почвата и предлагането на точни и прецизни препоръки за торене.

Голямото разнообразие на представените почвени различия в страната, обуславя и голямото вариране в съдържанието, нивата и поведението хранителните елементи в почвата. Тези нива варират и се променят най-силно от година на година, в зависимост от хранителния елемент, почвените особености, културата предшественик, бъдещата култура, падналите валежи, наличието на засушливи периоди, приложените завишени или занижени торови норми и т.н. Много често тези различия в нивата на запасеност са различни в рамките на една Област, Община или дори Землище.

Поради това, за да бъде ясно и точно определена връзката между желания и възможен добив и нужните количества торове е препоръчително почвените анализи да се извършват достатъчно често и в точно определено време.

Почвените анализи или агрохимичните анализи за Азота е добре да се правят ежегодно, след жътва, а за по-ефективен контрол на реколтата е желателно да се взимат проби (може и листни) във всички основни фази на растеж и развитие на културата. Това е ефикасен елемент за контрол и управление на добивите, при положение че след всеки почвен или листен анализ се реагира своевременно с листно торене например.

Нивата на Калий и Фосфор не се променят съществено в почвата в продължение на няколко години. Следователно, вземане на почвени проби и извършването на почвени анализи може да се проведе ежегодно със започване на агрохимичното обслужване или на всеки 2 години при смяна на културите.