Соята – основна протеинова култура в пътната карта за изхранване и развитие на ЕС

Времето и начина на взимане на почвени проби определя в голяма степен точните торови норми
15/07/2014
Зелената политика в селското стопанство след 2014 – първи стъпки
05/09/2014

Соята – основна протеинова култура в пътната карта за изхранване и развитие на ЕС

Соя

Соята е определена като основен алтернативен източник на директен протеин и фураж в рамките на ЕС.

Основната форма на фуражна употреба във вид на соево брашно е главен източник на протеин в сектора на фуражите.

Според статистиката на ФАО, в ЕС-27 годишно се внасят 20 млн.тона соево брашно (нетен внос) и 12 млн.тона соя на зърна, от които около 10 млн.тона се преработва допълнително в брашно, като общата сума на потреблението на соево брашно в ЕС-27 за около 30 млн.тона. Производството соевата култура в ЕС-27 възлиза на 1 млн.тона (около 0,8 млн.тона соево брашно). Така че само 2,5% от консумацията на соя за храна се произвежда в ЕС-27. Общо световното потребление на соя за храна е около 150 млн.тона, така че в ЕС-27 се консумират около 20% (представляващи около 15 милиона хектара обработваема земя).

Вносното соево брашно би могло да бъде (частично), заменено от европейска соя. Тази култура се произвеждат на около 400,000 хектара (по данни на Eвростат), главно в Италия (33%), Румъния (18%), Хърватия (14%), Австрия, Унгария и Франция (всички общо 9%).

Селскостопанска перспектива през периода 2015-2030 показва че производство на месо в световен мащаб ще продължи да нараства с 1,5% годишно, докато производството на мляко се очаква да се увеличи от 1,3% на годишна база. По този начин, търсенето на растителни източници на протеини за производството на животинска продукция също ще се увеличи.

В тази връзка Европейската Комисията в своята пътна карта взе решение да бъдат предприети редица мерки, сред които: (i) Комисията да подкрепи научните изследвания в избора на най-подходящите (пригодните) места в почвено и климатично отношение за отглеждането и соя за семена и фуражи в рамките на всяка страна и за ЕС като цяло, (ii) както и предложения за научни изследвания и развитие на консултантски услуги в рамките на развитието на селските райони, (iii) услуги за консултиране и обучение на земеделските производители в използването на правилни сеитбообръщения с участието на соя, в това число и смесено отглеждане на взаимно толерантни култури с участие на протеинови и технически култури за производство на високо протеинови фуражи.

Всичките предприети мерки за развитието на соевото производство имат за цел повишаване на количествените и най-вече качествените показатели на отглежданата соя и не на последно място – устойчиви във времето доходи за фермерите.

За да се изпълнят тези предизвикателства от решаващо значение е правилният избор на място (почва и климат) за отглеждане на високодобивна и качествена соева продукция, като източник на протеин за пряка консумация или фураж например.