Развитието на селските райони остава предизвикателство за всички.

Почви
10 факта за почвата
20/10/2017
Полево проучване ЛУКАС 2018
Полево проучване ЛУКАС 2018
27/02/2018
Развитие на селските райони

Развитие на селските райони

Развитие на селските райони остава предизвикателство за всички. От къде идва храната? Ще можем ли да отговорим на нарастващото търсене на храна имайки предвид разпределението на населението в България? Нужен ли е баланс в разпределението на населението между градските и селски райони?Развитие на селските райони

  • Според ФАО: Градското търсене на повече сурови и преработени храни може да бъде използвано, за да се създадат нови възможности за поминък на земеделските стопани и агробизнеса в селския и градския спектър, да се увеличат малките производства и приходите на земеделските стопанства, както и да се създаде заетост извън района на стопанството.

Развитие на селските райони

Все повече са налага схващането че селските райони ще трябва да предоставят благоприятна среда за местен поминък и същевременно да се превърнат в основен производител на храна. Неблагоприятната статистика у нас показва точно обратното!

  • Има ли условия за смяна на „цветовете“?

    Всичко ще зависи от начина, по който ще бъдат разработени и адресирани националните селскостопански „мярки“ в рамката на новата ОСП след 2020 г.! Макар и дебатът за новата ОСП да е в ход не от днес- развитието на селските райони остава приоритет за всички страни членки.