Пет причини фермерите да тестват почвата си

Мястото на Соята в Северозападна България
16/06/2017
Акцентите в проведения втори дебат – Българският избор – CAP2020
26/09/2017

Пет причини фермерите да тестват почвата си

Пет причини фермерите да тестват почвата си.

Знаете ли, че до 60% от добивите на култури зависи от естественотно плодородие на почвата?

Почвата е единствения незаменим ресурс за земеделците, който трябва да бъде управляван с особено внимание. Това може да се постигне с редовно взимане на почвени проби и своевременни реакции на базата на почвени анализи и препоръки.

Ние Ви показваме 5 причини за да проучвате почвата си и да взимате и анализирате почвени проби.

    • 1. Ще познавате текущото състояние на почвата си и ще можете да го подобрявате.

Плодородието на почвата се определя, от химичните, физичните и биологичните свойства на почвата. Повечето от важните почвени характеристики са невидими и не могат да бъдат определени директно на полето, следователно трябва да бъдат изследвани. Ето защо взимането и анализа на почвени проби е от съществено значение. Почвените проби се използват за определяне на съдържанието на хранителни вещества, нивото на почвената киселинност, съдържанието и съотношението на тежките (глинестите) и леките (песъкливите) почвени фракции, съдържанието на хумус и активни карбонати и т.н. С получаването на тази информация, може с голяма доза точност да се определи моментния статус на почвата, какво е нейното състояние и какво има нужда да бъде подобрено – точното количество на прилаганите торове, нуждата от друг вид специфично хранене – варуване например, и др. Това е особено важно, защото от плодородието на почвата ще зависят количеството и качеството на добива.

  • 2. Фермерите могат да сведат до минимум разходите за торове.

Познаването на точния тип и количество торове, от които се нуждае вашата почва и култури, Ви предпазва от разходването на ненужни количества торове и средства. Освен това хранителните вещества като фосфор и калий, които са част от неорганичните торове, са ограничен ресурс. Тяхното снабдяване е ограничено, поради което трябва да бъдем предпазливи в нашата употреба, за да предотвратим бъдещ недостиг на неорганични торове.

  • 3. С почвените проби и почвените анализи, фермерите ще предотвратят и преторяването.

Употребата на тор, без да знаете истинските хранителни нужди на почвата, може да доведе до прекомерно торене. Анализа на почвени проби и получаването на точни препоръки за торене предотвратява прилагането на прекомерно количество торове и свързаните с тях екологични проблеми. Прекомерното торене може да доведе до излужване/измиване на неусвоените хранителни вещества/торове, замърсяване на водите и необратима вреда на живота на водните животни. Само един почвен анализ може да редуцира този негативен ефект. Освен това, прекаленото използване на торове е вредно не само за околната среда, но и за културите, тъй като би могло да причини прегаряне на листата, и затруднено хранене – какъвто е случаят с повишените дози от Фосфорно торене.

  • 4. Фермерите могат да намалят почвената деградация.

Смята се, че всяка година се губят 24 милиарда тона плодородна почва поради ерозия, която е резултат от небалансирано управление на почвите. Освен това деградацията на земята има пряко въздействие върху здравето и средствата за препитание на около 1,5 милиарда души. Възстановяването на почвата е труден и скъп процес, и отнема значително време. Ето защо правилното управление на почвата под формата на почвени анализи и прилагане на точните количества и дози торове е по-ефикасно и финансово оправдано.

  • 5. Фермерите които опазват плодородието на почвите си, могат да разчитат на по-добри добиви при неблагоприятни години.

Днес повече от всякога усилено влияем върху нашата почва. Нуждаем се от плодородни почви, за да изхранваме бързо нарастващото население в света. Подобреното почвено плодородие означава повече култури и повишени добиви на местно ниво и в световен мащаб, което потенциално затваря световната хранителна „пропаст“. Това ще доведе до по-добър живот на много хора от двете страни на веригата – земеделските производители и крайните потребители. Анализа на почвата е първата стъпка в управлението на почвеното плодородие. Почвените анализи дават ценна информация и Ви помагат да подобрите здравословния статус на почвата, а „здравите“ почви означават здравословни култури!

Ако се нуждаете се от допълнителна информация – моля, потърсете ни!