Прецизното Земеделие е силно зависимо от Прецизното взимане на Почвените Проби.

Почвата е капитал. Нека го управляваме правилно!
22/07/2019
Прецизно Земеделие, Дигитално Земеделие и Интелигентно Земеделие – по какво всъщност се различават те?
06/02/2020

Всички системи за прецизно земеделие /Сателитно наблюдение, GPS устройства, автоматизирани машини и т.н./ показват само видимата надземна част на културите и донякъде оценяват тяхното моментно състояние.

Но, състоянието на посевите, овощните градини и лозята зависи най-вече от състоянието на невидимата част – почвата, нейните характеристики, съдържанието на хранителни елементи и т.тн.

Ето защо правилното и прецизното определяне на местата за взимане на почвени проби, както техния вид и брой е ключово за успешното земеделие. Прецизното пробовзимане е в пряка връзка с локалните характеристики на почвената покривка във всяко едно стопаство. Прецизното взимане на почвените проби изисква точно разделяне на стопанисваната територия на зони с еднородни почвени характеристики. Определянето на зоните предвидени з