Зелената политика в селското стопанство след 2014 – първи стъпки

Соята – основна протеинова култура в пътната карта за изхранване и развитие на ЕС
01/09/2014
Новите зелени мерки – потенциални ползи за българските фермери
16/09/2014

Зелената политика в селското стопанство след 2014 – първи стъпки

Нова политика

През 2015 г. схемата за директно плащане ще включва нови екологосъобразни/зелени правила които земеделските стопани трябва да прилагат, за да получат своите плащания.
Предвижда се „зелените” плащания да бъдат на стойност около 30% от общата сума на всички плащания в сектора.

Ако фермерите ще кандидатстват за директни плащания през 2015, трябва да започнат да мислят отсега за новите правила и как те ще се отразят на земеделският им бизнес. За тези които вече са прилагали някои дейности през миналият период (например по Агроекорогичната мярка), може да не се наложи да спредприемат нещо по-различно или промените да бъдат много малко.

За да може да разбере един фермер какъв ще бъде обхвата на „позеленяване” на стопанството му и как и колко от земите му ще бъдат засегнати, той трябва да знае много точно общата земеделска площ на стопанството си, която ще бъде допустима съгласно схемата за директни плащания през 2015 г. От особена важност е да бъдат ясни не само размера и площта на земеделската площ, но и локалните характеристики на почвата например, за бъдат избрани най-точните, допустими и печеливши дейности.

Ако фермера кандидатства за директни плащания през 2015, правилата за „екологизиране”/”позеленяване”, ще бъдат задължителни.

Кандидатите, които не ги спазват ще загубят част или цялото плащане за екологизиране.
Изгубеният сума ще зависи от степента на неспазване. През 2015 г. максималният размер който земеделския стопанин може да загуби, ако не следва правилата, е 30% от общото им плащане.

Зелените правила ще трябва да се изпълняват и след 2015 г., така че всеки земеделски бизнес ще трябва така да планира и проектира своите дейности, че „позеленяването” да продължава да работи в съответствие с основната дейност на стопанството поне до 2020г.