Мярка 16 „Сътрудничество” – ползи от анализ на „Къси вериги”

Балансирано торене – Основи и Ползи
11/03/2014
Времето и начина на взимане на почвени проби определя в голяма степен точните торови норми
15/07/2014
къси вериги

Мярка 16 „Сътрудничество” – ползи от анализ на „Къси вериги”

къси вериги

Националната Почвена Служба предлага на кандидатстващите фермери и групи от фермери по Мярка 16 – „Сътрудничество” да изготви предварителен проект на съществуващите и потенциалните „къси вериги” в обхвата и в близост до техните стопанства.

Извършването на такъв прецизен пространствен анализ повишава неколкократно възможността за успех на даден проект по Мярка 16.

Резултатите от пространственият анализ се изразяват в повишена ефективност при управлението на стопанството, ясна визия за съществуващите и потенциалните пазари, начините и пътищата за достъп и доставки, особено в планинските райони.

Участниците в Мярката получават допълнително предимство, ако целевият обхват е в рамките на планинските райони а участниците са малки земеделски стопанства или организации на производители.

къси вериги