Оценки за пригодност

Национална почвена служба

Оценки за пригодност


Оценката за пригодност на земеделските култури представлява подробен климатичен и почвен анализ и точна експертна оценка на локалните фактори на средата, съчетани с изискванията на културите към тези фактори през целия период на тяхното развитие.

Направете Оценка за пригодност при:

Закупуване или ползване на нови парцели и отглеждане на нови култури;

При смяна на културите на вече стопанисваните от Вас парцели;

Оценката за Пригодност съдържа:


НОВО ! Предварителна Оценка за Пригодност - ПОП24.

Предварителната оценка се изготвя в рамките на 24 часа по налични данни. Изключително удобен инструмент при спешност и при първоначално намерение за закупуване на земеделска земя. Необходимо е само да ни изпратите: име на землище, номер на парцел или снимка на скицата на парцела, както и културите за които желаете за бъде извършена оценката. В зависимост от големината на парцелите и броя на културите - ще изготвим индивидуално ценово предложение. За да бъдем максимално коректни и бързи, услугата е лимитирана за парцели до 100 дка. Разбира се, не се колебайте да ни потърсите и за парцели по-големи от 100дка. - ние ще Ви изпратим нашата Оценка максимално бързо! Изпратете вашата заявка сега !

Оценката за Пригодност се изготвя за широк набор земеделски култури: - зърнени, зеленчукови, кореноплодни, овощни, трайни насаждения и ягодоплодни), лозя, етерично-маслени, черупкови;

Оценката за Пригодност съдържа подробна информация за локалните климатични характеристики, прецизни топографски характеристики (наклони, изложения, ослънченост и др.) и подробно описание на почвените характеристики на полетата;

Оценката за Пригодност се изготвя по резултати от извършени почвени анализи или по налична информация;

Ако желаете да заявите Оценка за Пригодност на даден парцел, моля да се свържете с нас;

Оценката за Пригодност предоставя информация както за подходящите локалните условия, така и за участъците с ограничения при отглеждането на избраната култура;

Оценката за Пригодност, може да съдържа и препоръки за отглеждане на съответната култура, препоръки за торене или варуване, пълна технологична карта за отглеждане;

Оценката за Пригодност Ви спестява значителни загуби в средства и време при неправилен избор на култура или място за отглеждането и.

Ако желаете да заявите Оценка за Пригодност на ваши земи или парцели, моля свържете се с нас!.

Оценка за Пригодност - по-подробно


Всяка култура, сорт или хибрид предлаган на пазара и отглеждан във Вашето стопанство е строго параметриран към точно определени условия на средата и начин на отглеждане. За да разгърнат своя потенциал и възможности в максимална степен, на всяка култура, сорт или хибрид трябва да бъдат осигурени условия максимално близки до тези при които той е създаден и формиран. Ето защо, правейки своя избор за вида на отглежданата култура и мястото за отглеждането и, Вие трябва да знаете до колко почвените условия във вашето стопанство ще отговорят на изискванията на растението.

Например, за да получите добив от определено количество и качество за които е параметриран от производителя на семена даден сорт или хибрид, той трябва да бъде отгледан на точното място, което ще му осигури нужните за това условия:

правилни почвени условия (дебелина и състав на почвения слой, на мястото за развитие на кореновата система, на пространството което най-често се обработва);

подходящ механичен състав на почвата (съдържание на глина, пясък, прах и съотношението между тях);

съответна почвена киселинност (пределни граници на киселинността за които културата е толерантна);

подходящ въздушен и температурен почвен режим (оптимални условия на поникване и развитие на растението);

необходима хранителна и влаго – обезпеченост (оптимално съдържание на хранителни елементи в усвоима форма в почвения разтвор);

подходящи фенологични периоди (време и периоди без наличие на стресиращи и лимитиращи явления – слани, мразове, засушавания);

целесъобразни мелиоративни мероприятия (видове, количество, норми и време на прилагане на торенето);

прецизна агротехника (видове и повторяемост на почвообработките);


Неспазването на почвените и технологичните изисквания и параметри на културите води до значителни загуби, намален добив и занижено качество на продукцията, допълнителни разходи вложени в средства за торове, мелиоранти и обработки необходими за компенсация на всеки един от факторите и параметрите, които не отговарят на предварително заложените.


Изтегли документи