Площи за отглеждане на алтернативни култури

Национална почвена служба

Площи за отглеждане на алтернативни култури


Алтернативните култури заемат все по-голям дял в конвенционалното земеделие в страните от Европа, за да отговорят на разнородното търсене на нови продукти, за да повишат доходите на стопанствата, за да заменят традиционни култури с намалено потребление или с намалено субсидиране и не на последно място да се приспособят към промените в климата.

Националната Почвена Служба предлага варианти за отглеждане на алтернативни култури в условията на цялата страна.

Ние познаваме добре почвените условия, както и климатичните и топографските характеристики на землищата и общините в страната и можем да изготвим коректни и верни оценки за пригодността на всяка една земеделска култура /конвенционална или алтернативна: eспарзета (Sainfoin), сорго (Sorghum), амарант и киноа (Amaranth, Quinoa), шафран (Saffron), хмел (Hops), трюфели (Truffle) и др./ на територията на всяко землище на страната.

Изготвяме пълен набор от почвени проби, почвени анализи за голям брой почвени показатели, като: макро и микро елементи, почвена киселинност, механичен състав или текстура на почвата, наличие на замърсители - тежки метали, нефтопродукти и остатъчни дози на пестициди, наличие на вредни популации от нематоди и др.

На базата на резултатите от почвените проби изготвяме становища, оценки и технологични карти за пригодност на земите за отглеждане на земеделски култури, препоръки за тяхното торене и отглеждане.

За да заявите някоя от по-горните услуги, моля да се свържете с нас!
Ще се радваме да Ви бъдем полезни!


Изтегли документи