Почвени анализи при органичното производство.

Почвена киселинност в лозарски район Харманли /поредица статии и карти/
11/04/2019
Почвата е капитал. Нека го управляваме правилно!
22/07/2019

Органичното производство бележи непрекъснат ръст през последните десетилетия в световен мащаб. През 2017 година на световния агро пазар са продадени био продукти за 97 милиарда долара.

Все повече страни и производители се обръщат към този тип земеделско производство, като алтернатива на конвенционалното земеделие.

Това би било особено подходящо за места с благоприятни условия за производство на широк кръг култури, както типични и конвенционални, така и за алтернативни и високопротеинови земеделски култури. България е точно такава страна – притежаваща всички необходими природни дадености /почвени, климатични и топографски/.

Наред с подходящите природно обусловени условия, за производството на качествена органична и био продукция, високи са изискванията за чистота на средата в следствие на човешките дейности.

Наложените био стандарти изискват чистота и качество на териториите върху които се отглежда органична продукция, както преди да бъдат създадени био културите, како и по време на тяхното производството.

За да подкрепим Българските производители на органични продукти, ние предлагаме извършване на почвени проучвания, взимане на почвени проби и последващ почвен анализ на територии предвидени за производство на органична продукция и върху площи на които вече се оглеждат такива култури.

Извършваме анализи на почвени и растителни проби за:

 – наличие на тежки метали;

 – наличие на остатъчни количества от пестициди;

 – наличие на нефтопродукти;

 – други конвенционални почвени анализи, като: почвена киселинност, хранителни елементи, почвена текстура, карбонати, хумус и др.

Предлагаме възможност, както за определяне на единични показатели, така и за пакетни определяния на широк кръг от замърсители.

За подробна оферта, моля потърсете ни!