Оценка на здравословния статус на земите под Лозови насаждения – Проект.

Обща Селскостопанска Политика
Общата Селскостопанска Политика след 2020- първи позиции и мнения
26/05/2017
Мястото на Соята в Северозападна България
16/06/2017

Оценка на здравословния статус на земите под Лозови насаждения – Проект.

Съвместен проект между Националната Почвена Служба, Норвежкия Институт по Екология и Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – за оценка на здравословния статус на почвите под Лозови насаждения е към своя край.

Вярвайки, че почвата е основния ресурс и средство за производство в земеделието и в частност в Лозарството, както и разбирайки че почвеното разнообразие в страната е изключително „пъстро“ и в комбинация с локалните топографски и климатични условия определят наличието на уникални територии (дори и на микро-ниво).

Ние и нашите партньори инициирахме проект, чиято основна цел е да оцени и анализира здравословното състояние на почвите под представителни лозови насаждения от всички Винарски Райони на страната, стопанисвани по три основни начина: – а) интензивно, б) органично и в) екстензивно/частно.

Здравословен статус на земите

За извършване на оценката и анализа бяха ползвани три основни метода и начина на проучване и взимане на почвени проби и последващи почвени анализи: а) проучване и оценка на почвени физико-химични показатели /почвена текстура, почвена киселинност, хранителен запас, съдържание на органична материя и др./, б) проучване и оценка на почвено биоразнообразие и почвени паразити /главно нематоди, в т.ч. и вирусоносители/ по традиционни методи и в) проучване и оценка на почвено биоразнообразие и почвени паразити /главно нематоди, в т.ч. и вирусоносители/ с прилагане на съвременен и иновативен ДНК анализ с прилагане на напълно стерилно взимане на почвени проби и анализ в независима Френска лаборатория.

Здравословен статус на земите

Използването заедно на три основни и комплексни метода, както включването на възможно най-съвременен такъв в лицето на ДНК анализа, и прилагането им в такъв широк пространствен мащаб се извършва за първи път в нашата страна и в частност за първи път в Лозови насаждения.

Очаква се резултатите да бъдат готови в края на м. Юли. В момента тече окончателния анализ и съгласуване между партньорите на проекта, както и подготовката на окончателните доклади. Резултатите от проведените почвени проучвания и почвени анализи ще бъдат изпратени индивидуално на всички участници и партниращи винопроизводители.

Здравословен статус на земите

Екипа на проекта изказва своите Благодарности на всички лозари и винопроизводители, за топлото посрещане, отделеното време, проявената съпричастност, далновидност и обосновано разбиране относно нуждата и ползите от проведеното почвено проучване и обследване за устойчивото развитие на лозарството и винопроизводството.