Времето и начина на взимане на почвени проби определя в голяма степен точните торови норми

къси вериги
Мярка 16 „Сътрудничество” – ползи от анализ на „Къси вериги”
26/06/2014
Соята – основна протеинова култура в пътната карта за изхранване и развитие на ЕС
01/09/2014

Времето и начина на взимане на почвени проби определя в голяма степен точните торови норми

взимане на почвени проби

Ако сте планирали добре каква ще бъде следващата култура на ожънатите вече площи, е време да помислите за взимането на почвени проби. Сега е моментът в който най-точно ще получите информация за останалите хранителни елементи в почвата. След като знаете реализираните добиви от настоящата култура, ще можете най-точно да получите информация за това – колко от вложените от вас торове през предходната година са изконсумирани, и какви количества са останали в почвата.

Благодарение на тази информация, допълнена с данни от почвените проби и анализи, както и с данните за почвените характеристики ние ще Ви предложим точни и балансирани Препоръки за торене за следващите култури.

Препоръките за торене се правят за всяко поле/БЗС и представляват както хартиен вариант на таблица и карта на торене, така и дигитален вариант с възможности за зареждане в програми за управление на ферми или платформи за прецизно земеделие.

взимане на почвени проби

Ние Ви предлагаме възможно най-достоверен начин на пробовземане, съобразен хомогенността на локалните почвени характеристики и особености на вашата земя. Предварителното определяне на хомогенни участъци и планиране на мрежа на взимане на почвени проби, редуцира в значителна степен броя на почвените проби, и не на последно място влияе върху цената за взимане и анализ на почвените проби. Намалените брой и цена на пробите по никакъв начин на влияят на достоверността на резултатите, напротив – благодарение на отчитането на почвените характеристики при взимането на почвените проби, нормите за торене се изчисляват строго индивидуално и максимално точно за всяка зона/парцел/БЗС.

взимане на почвени проби

От особена важност за коректността на крайният резултат е правилното взимане на почвени проби. Правилното взимане на почвени проби започва от точният избор на място за взимане; от броят на индивидуалните проби, които ще формират окончателната средна проба; от дълбочината на която се взимат почвените проби и т.н. Особено важно е почвената проба да не бъде замърсена – да не бъде взета след периода на торене, да не бъде близо до специфични и нетипични места – път, склад, микропонижения; да не се взима почвена проба с нечист инструмент/сонда (какъвто е случаят с автоматизираното взимане на почвените проби – при което почвените проби се взимат с инструмент по който има остатъци от предходни бодове).

При всички случаи е препоръчително почвените проби да бъдат взети от екип на Националната Почвена Служба, така освен точни резултати ще можете да получите и ценни консултации на терен.