Важното значение на вземането на почвени проби от полето

5 причини, поради които торовете са от ключово значение за земеделието и всички нас
27/02/2019
Добрата програма за взимане па почвени проби гарантира точните препоръки и здрав добив
13/03/2019

Повечето изследвания днес подкрепят вземането на проби от почвата и тестването като най-добра практика за управление на стопанството.

Земеделските производители трябва да се възползват от възможността да научат колкото е възможно повече за своята почва, за да произведат най-високите и най-качествените си добиви.

Всяка област от стопанисваното поле е различна, що се отнася до почвените параметри и  съдържанието на хранителни вещества в почвата. Вземането на проби от почвата и почвения анализ може да ви покаже наличните хранителни вещества и други важни химични и физични фактори на почвата, които са от ключово значение за производството на земеделските култури.

Нивата на хранителните вещества в почвата също се различават от година на година, така че е важно да се извърши вземане на проби от почвата и анализ преди сеитбата на всяка нова култура. Важно е земеделските производители да следват някои препоръчани стъпки за вземане на почвени проби и техния анализ, за да можем да разработим правилната програма за управление на торенето.

За да се осигурят точни резултати, трябва да се установят стандарти за вземане на проби и анализ на почвата.

Ето някои насоки които Националната Почвена Служба ползва и прилага успешно:

* Започваме с оценка на всяко поле, за да определим представителни области;

* От определените зони, които имат ясно различаващи се почвени свойства, като например текстура, се вземат почвени проби и се разглеждат като отделни полета, поради потенциала за различни изисквания към хранителните вещества;

* Формираме окончателният брой на почвените проби максимално ефективно, без да натоварваме с излишни разходи фермера;

* Взимаме почвени проби на различна дълбочина според вида на отглежданата култура;

* Определяме прецизно нуждата от единични почвени проби и средни почвени проби според вида на почвения показател за който щ есе извършват почвените анализи;

* Анализираме и разчитаме резултатите от почвените анализи точно и професионално;

* Точно картираме получените резултати върху изследваните земеделски земи;

* Изготвяме оценка за пригодност и препоръки за прилагане на план за управление на торенето в зависимост от почвения тип, получените резултати от почвените анализи и отглежданата култура;

* Не правим компромиси с никоя от най-важните стъпки за да Ви предоставим възможно най-качествената услуга.

 

Потърсете ни – ще се радваме да Ви бъдем полезни!