Блог


27/03/2019

Новата ОСП 2021-27 – основни и специфични цели на ЕС и страните членки.

В контекста на намаляващия общ бюджет на ОСП, увеличаващите се зелени мерки, допринасящи в по-голяма степен за изпълнението на общите ключови цели на ЕС в областта […]
21/03/2019

Текстура на почвата в лозарски район Харманли

Местното качество на виното е силно свързано с местността и лозята. Различните климатични условия, изложения, наклони и типове почви притежават уникални характеристики, които оказват влияние върху […]
13/03/2019

Добрата програма за взимане па почвени проби гарантира точните препоръки и здрав добив

Правилното хранене е от съществено значение за добрия растеж и производство на земеделските култури. Използването на почвени анализи помага да се определи моментното състояние на наличните […]