Блог


11/04/2019

Почвена киселинност в лозарски район Харманли /поредица статии и карти/

Лозата може да расте практически навсякъде – в равнините, в планинските и хълмисти райони, дори и в градовете по терасите  и балконите. Но в този случай […]
27/03/2019

Новата ОСП 2021-27 – основни и специфични цели на ЕС и страните членки.

В контекста на намаляващия общ бюджет на ОСП, увеличаващите се зелени мерки, допринасящи в по-голяма степен за изпълнението на общите ключови цели на ЕС в областта […]
21/03/2019

Текстура на почвата в лозарски район Харманли

Местното качество на виното е силно свързано с местността и лозята. Различните климатични условия, изложения, наклони и типове почви притежават уникални характеристики, които оказват влияние върху […]