Блог


18/10/2023

ВЕИ и ПОЧВИТЕ

Почвата е нашият най-ценен ресурс! Почвата е силно лимитиран /на практика не възобновяем в рамките на нашия жизнен цикъл/ ресурс, и като такъв все по-трудно ще […]
16/02/2021

Нов ресурс в ОСП предвижда подпомагане при създаване на нови плодови насаждения.

За първи път в новата Обща селскостопанска политика  се предвижда обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им плододаване. Целта е  да се подкрепят […]
06/02/2020

Прецизно Земеделие, Дигитално Земеделие и Интелигентно Земеделие – по какво всъщност се различават те?

От дронове до сателитни снимки и сензорни технологии, селското стопанство се променя по забележителен начин. Технологичните иновации прекрояват начина, по който се прави земеделие. Модернизацията на […]