Национална почвена служба

Водеща компания

в предоставянето на точни и прецизни препоръки за избор на подходящи терени за създаване на насаждения за производство на висококачествена и конкурентноспособна земеделска продукция.

Фокусира

своята дейност към устойчивото управление и ползване на земеделските земи чрез изследване и предоставяне на информация за почвената покривка, нейните продуктивни, екологични, технологични качества и агроклиматични условия.

Осъществява

специализирани дейности, свързани с оценка на качеството, опазването, възстановяването и подобряването на плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка.

Изготвя и предоставя

специализирани услуги и консултации на физически и юридически лица в областта на почвените земеделски ресурси, с цел устойчивото им управление и изготвяне на проекти за кандидатстване по мерки и програми за развитие на земеделието и селските райони.

Последни новини


03/10/2019

Прецизното Земеделие е силно зависимо от Прецизното взимане на Почвените Проби.

Всички системи за прецизно земеделие /Сателитно наблюдение, GPS устройства, автоматизирани машини и т.н./ показват само видимата надземна част на културите и донякъде оценяват тяхното моментно състояние. […]

Разгледайте услуги които предлагаме

Доверете се на експертите и сами се убедете в положителния и удовлетворяващ резултат...


 
u2a2precizno-zemedelie2
 

Ако желаете да ползвате някоя от предоставяните от нас услуги - моля, да изпратите по мейл № на вашия парцел, БЗС или просто снимка на скицата на парцела на нашия е-mail


 

Ние предоставяме на нашите клиенти услуги, които генерират осезаем и измерим ефект.
Репутация

Нашата висока репутация е основана на изграждането на дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти и се фокусира върху предоставянето на услуги в областта на селското стопанство които прибавят добавена стойност във всичко, което правим.

Заедно с нашите клиенти, ние предоставяме възможности за прилагане на нови идеи за устойчиво управление на стопанството и инвестициите в селските райони.

Национална почвена служба